Víte, že.. 1) Zásilky expedujeme do 24h. 2) Antigenní testy nově proplácí zdravotní pojišťovna. 3) Kromě výtěrových testů máme i neinvazivní testy ze slin, vhodné například pro děti.

Nejčastější otázky a odpovědi

1. KDY POUŽÍVAT ANTIGENOVÉ A KDY PROTILÁTKOVÉ TESTY?

Antigenní test zjistí přítomnost viru v těle a je vhodný pro detekci od cca 3. dne po nakažení do cca 10 dní, protilátkový test z kapky krve zjistí akutní infekci v její druhé fázi (cca 10 dní od nakažení) a od 14. dne následně detekuje dlouhodobé IgG protilátky, které zůstávají v těle zhruba 2 měsíce.

Antigenní testy mají o něco nižší citlivost než testy PCR, což se ukazuje paradoxně jako možná výhoda, protože PCR testy zachytávají i osoby, které jsou virem tak málo zasaženy, že nejsou infekční.

 kombinované testování koronavirus 2

naše tabulka 1

Výsledky testů na protilátky ukazují, kolik lidí mělo COVID-19 a uzdravilo se, včetně těch, kteří neměli příznaky. To pomáhá při určování toho, kdo by mohl mít imunitu, i když do jaké míry a jak dlouho, ještě není známo. V současnosti se nejčastěji uvádí termín 3 měsíce (pro IgG protilátky).

Protilátkové testy díky své vysoké přesnosti efektivně doplňují antigenové testy, což umožnuje rychlou a plošnou identifikaci pozitivních/negativních nosičů, test zároveň funguje jako prevence. Jejich další využití slouží pro identifikaci osob s prodělanou infekcí a pro úpravu distančních opatření. Mnoho zemí nyní testuje protilátky proti SARS-CoV-2 na populační úrovni nebo ve specifických skupinách, jako jsou zdravotničtí pracovníci, blízké kontakty se známými případy nebo v domácnostech. WHO podporuje tyto studie, protože jsou zásadní pro pochopení rozsahu a rizikové faktory spojené s infekcí. Tyto studie poskytnou údaje o procentu lidí s detekovatelnými protilátkami proti SARS-CoV-2.

 

2. TAKŽE JAKÝ TEST MÁM ZVOLIT, POKUD SE BUDU CHTÍT TESTOVAT, ZDA MÁM ČI NEMÁM OBYČEJNOU CHŘIPKU ČI KORONAVIRUS?

Pokud vám začala horečka a chcete vědět, zda máte chřipku nebo koronavirus, můžete se nechat vyšetřit testem na protilátky. Test se provádí z kapky krve, je rychlýFiltr je navržen jedno použití. Doporučujeme ho vyměňovat po 4 až 6 hodinách s ohledem na fyzickou aktivitu. Filtr totiž zachytává kromě virů také bakterie, prachové částice ve vzduchu a sráží se v něm vlhkost z dechu. Přílišná vlhkost filtru snižuje účinnost. Doporučujeme mít na den více roušek a při výměně zachovávat hygienická pravidla. Použitou roušku nejprve včetně filtru vyvařte. Teprve po usušení vyměňte použitý filtr za nový.

 

3. JAK MOHOU RYCHLOTESTY BĚHEM PANDEMIE POMOCI?

Takzvaný antigenní test je primárně určen k plošnému testování a první detekci přítomnosti viru. To je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) podmínkou pro zvládnutí pandemie, jelikož zajistí orientaci v počtu nakažených. Podle toho se následně mohou aplikovat opatření.

Protilátkový test detekuje z kapky krve protilátky IgM (ty značí pozdní fázi akutní infekce) a dlouhodobé protilátky IgG (u osob, které Covid-19 prodělaly v posledních 3 měsících). Test je vhodné použít před případným očkováním.

Současné rychlotesty mají vysokou citlivost, díky tomu poslouží jako spolehlivý identifikátor nakažaných či těch, kteří již infekci prodělali a to i v případě bezpříznakových jedinců.

5 VÝHODY TESTOVÁNÍ POMOCÍ RYCHLOTESTŮ:

  1. Je významně levnější.
  2. Testování je výrazně rychlejší.
  3. Je poměrně jednoduché na obsluhu.
  4. Rychlotesty jsou méně invazivní než PCR.  
  5. Slouží jako prevence (např. před setkáním či návštěvou).

Díky rychlotestům mohou lidé, kteří mají pozitivní test, získat péči dříve.
Kontakty lze vysledovat a zahájit dřívější izolaci nebo karanténu, aby se zabránilo šíření viru.

Tímto způsobem lze plošně protestovat celou populaci či nejvíce zatěžované clustery/ohniska, kvůli nimž se epidemie šíří především. Ty je možné následně izolovat. Při pravidelném testování se bude jejich počet postupně snižovat.

„Kvalitní rychlotesty nám ukáží, kde se virus skrývá, to je klíčem k rychlému trasování, izolování kontaktů a zamezení dalšímu přenosu,“ říká ředitel WHO Tedros Ghebreyesus.

Díky rychlotestům mohou lidé, kteří mají pozitivní test, získat péči dříve. Kontakty lze vysledovat a zahájit dřívější izolaci nebo karanténu, aby se zabránilo šíření viru.

Náklady na testování lze uplatnit v plné výši jako položku snižující zdanitelné příjmy, v případě, že testování přímo souvisí s výkonem zaměstnání a zajištěním ekonomických aktivit zaměstnavatele.

 

 4. PROČ JSOU RYCHLOTESTY NA PROTILÁTKY DŮLEŽITÉ I PŘESTO, ŽE JEJICH VÝSLEDKY HYGIENICKÉ STANICE NEPOUŽÍVAJÍ?

Ukázalo se, že virus je perzistentní a může se exponenciálně rychle šířit. Aby bylo možné udržet pandemii pod kontrolou, jsou naléhavě nutné doplňkové strategie a používání obou testovacích metod (molekulární/PCR a protilátkové). Protilátkové sady pro rychlý test vyvinuté společností CELL ID díky své vysoké přesnosti (97,5 %) efektivně doplňují molekulární testy, což umožnuje rychlou a plošnou identifikaci pozitivních/negativních nosičů pomocí sériových testů. Tato metoda minimalizuje nezjištěné šíření viru a zároveň slouží jako prevence. Její další využití je při identifikaci osob s prodělanou infekcí pro distanční opatření, operační zákroky a dárcovství krve.

Pravidelné testování rychlotesty pomůže udržet v chodu například:

  • školy, školky, družiny
  • pracoviště
  • výrobní podniky
  • nemocnice, léčebny, domovy pro seniory
  • kulturní, školicí a sportovní akce atd.

 

5. JSOU TESTY BEZPEČNÉ?

Testy jsou bezpečné a prošly certifikací CE.
Jejich distribuce je v ČR možná pro soukromé osoby s tím, že odběr a vyhodnocení testu bude svěřeno zdravotnickému personálu. Nejsou určeny pro sebetestování.

 

6. JAKÁ JE PŘESNOST TESTŮ?

Rychlotest COVID-19 IgG / IgM byl hodnocen předním komerčním testem využívajícím klinické vzorky. Výsledky ukazují, že přesnost je 90,19%.
Díky tomu je jedním z nejpřesnějších testů na trhu (konkurenční testy mívají deklarovanou přesnost v rozmezí 70-78%).

 

7. MŮŽETE MI POŠTOU V OBÁLCE POSLAT VZORKY?

Bohužel, tuto službu neposkytujeme. Pokud máte zájem, můžete si u nás objednat jedno z menších balení, které vám zašleme přepravcem.

 

8. MOHU SI TEST KOUPIT A SÁM SE OTESTOVAT?

Dlouho byla situace taková, že jste si test sice mohli koupit, ale testy byly určené výhradě pro použití zaškoleným zdravotnickým personálem.
Od 1.3. se však na webu 
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/  stanovil seznam doporučených značek a druhů testů, které jsou schválené pro samo testování například na pracovištích, ve školách a dalších zařízení bez přítomnosti zdravotnického nebo proškoleného personálu. Právě tyto schválené a zaevidované testy najdete u nás na eshopu.

Záznamy nebyly nalezeny...